Late Dr. Karmaveer Bhaurao Patil

Late Dr. Karmaveer Bhaurao Patil
Founder,Rayat Shikshan Sanstha

Late Smt.Laxmibai Bhaurao Patil

Late Smt.Laxmibai Bhaurao Patil

 Hon.Sharadraoji Pawar

Hon.Sharadraoji Pawar
President,Rayat Shikshan Sanstha

Late Smt. Radhabai Deoram Kale

Late Smt. Radhabai Deoram Kale

Hon.Dr.Anil Patil Saheb

Hon.Dr.Anil Patil Saheb
Chairman,Rayat Shikshan Sanstha

 Late Shankarraoji Kale (Ex. M.P.) & Ex. Chairman Rayat Shikshan Sanstha

Late Shankarraoji Kale (Ex. M.P.)
Ex. Chairman Rayat Shikshan Sanstha

Late Smt. Shushilatai (Mai) Shankarraoji Kale

Late Smt. Shushilatai (Mai) Shankarraoji Kale

Hon. Shri. Ashokrao Kale

Hon. Shri. Ashokrao Kale

Hon. Sau. Snehaltai Shinde

Hon. Sau. Snehaltai Shinde
Member, Local Managing Committee

Hon.Shri.Ashutosh Kale

Hon.Shri.Ashutosh Kale
Chairman, Local Managing Committee