DBATU Academic Audit:-

DBATU Academic Audit Report 2021-22
DBATU Academic Audit Report 2020-21
DBATU Academic Audit Report 2019-20


AAA Audit Report:-

AAA Audit Report 2021-22
AAA Audit Report 2020-21


IQAC Minutes of Meetings:-

Academic Advisor Report (AAR) 2021-22
Academic Audit (Format I) 2021-22
Minutes of Meeting IQAC 2019-20
Minutes of Meeting IQAC 2018-19
Annual Report IQAC 2018-19
Minutes of Meeting IQAC 2017-18
Annual Report IQAC 2017-18